Wat is het ?

Wat is een posttraumatische stressstoornis?

Wanneer u iets heel ergs heeft meegemaakt (zoals een oorlog, een overval of seksueel geweld), kan die gebeurtenis steeds op een indringende manier in uw gedachten of dromen terugkomen. Het is alsof de gebeurtenis zich telkens weer voor uw ogen afspeelt, alsof u het steeds opnieuw beleeft. Dit is posttraumatische stress.
U doet er alles aan om deze gedachten te vermijden. U gaat bijvoorbeeld niet meer naar de plek waar het gebeurd is. U mijdt de mensen die met het nare voorval te maken hadden, of die u eraan doen denken.
Sommige mensen met PTSS gebruiken alcohol, drugs of kalmerende middelen om hun nare ervaringen te verdringen en gevoelens van angst, pijn of verdriet te ‘verdoven’.

Wat zijn de verschijnselen van een PTSS?

Bij een een posttraumatische stressstoornis komen nare ervaringen op een indringende manier terug in uw gedachten en dromen. Ook kunt u de volgende klachten hebben:

  • heel prikkelbaar zijn;
  • snel en hevig schrikken van dingen;
  • slecht kunnen concentreren;
  • zomaar opeens enorme woedeuitbarstingen krijgen;
  • minder belangstelling voor uw omgeving en minder verwachtingen van de toekomst.

Verschijnselen van een posttraumatische stressstoornis ontstaan soms pas jaren na de gebeurtenis.